Offertformulär

Glöm inte att nyttja ROT-avdraget vid köp av luftvärmepump!

Fyll i så mycket uppgifter som du känner till nedan. Därefter återkommer vi med en offert med förslag på en värmepump som passar bra i just ditt hem!

Nämn gärna om det är öppen eller mer traditionell planlösning, villa eller radhus och antal plan i din bostad. Vad gäller förbrukningen så är det ofta ca 30% som man kan räkna av för hushållsel, det som blir kvar är ju uppvärmningselen som du kan minimera genom att investera i en luftvärmepump.

Dina uppgifter

Namn:
Adress:
Postadress:
E-post:
Telefon dag:
Telefon kväll:
Total förbrukning (kWh):
Förbrukning uppvärmning(kWh):
Typ av bostad:
Boyta:

övriga kommentarer


Spara årligen 35-50% av din elkostnad

Jämför våra modeller och se vilken som passar i din bostad! Kontakta oss för mer information och gratis hembesök.

Vad är COP-värde

Ju större effekt desto lägre COP-värde

COP-värdet baseras på verkningsgraden i nominell drift vid utetemperatur +7 grader och +20 grader inomhus.
COP-värdet visar hur många kW du kan få ut vid 1 kW ineffekt. Dvs om COP-värdet är 4,5 så blir den tillförda effekten inomhus 4,5 kW (med ovanstående antaganden.)

Ljudnivåer

Hur påverkas vi av dB?

Våra luft/luftvärmepumpar har olika ljudnivå.
19-43dB beroende på fläkthastighet.

Standardinstallation

4 m i normal trävägg

Våra priser inkluderar alltid standardinstallation.

Maskineffekter

Effekten på maskinen styr hur mycket el din maskin drar samtidigt som den också kan ge mer värme än en med mindre effekt.

Räkneexempel

  • årsförbrukning idag 15 000 kWh
  • Hushållsel är ca 30% av totalförbrukningen
  • Uppvärmningel är således 10 000 kWh
  • Besparing 35-50% (3500-5000 kWh)
  • Ny årsförbrukning 10 000-11 500 kWh

Förklaring

Exemplet ovan baseras på att du har direktel idag och gör av med 15000 kWh per år.
Vi har schablonmässigt dragit av hushållsel, som man brukar säga är ca 30% av årsförbrukningen. Det betyder besparingen blir baserad på 10 000 kWh minus 35-50%, dvs minus ca 3500-5000 kWh per år.